Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód
w Lublinie

ul.Konopnicka 11/3
20-022 Lublin

tel.: (81) 532-31-32
fax: (81) 532-31-32

Kancelaria czynna:
Poniedziałek: 08:00-14:00
Wtorek: 08:00-15:30
Środa: 08:00-14:00
Czwartek: 08:00-14:00
Piątek: 08:00-14:00

Kasa kancelarii czynna w godzinach pracy kancelarii

Przyjęcia interesantów przez komornika:
wtorek 10:00-15:30

Konto bankowe:
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
26 2030 0045 1110 0000 0171 3530

Kancelaria

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Bogusław Popkiewicz

Kancelaria Komornicza nr X
(dawniej Rewir IV)
ul.Konopnicka 11/3
20-022 Lublin

EPUAP:
KSBoguslawPopkiewicz/domyslna
KSBoguslawPopkiewicz/ezbiegibp


1. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym
działającym przy sądzie rejonowym.

2. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz
nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu
rejonowego, przy którym działa.

3. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje
się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz
interesem publicznym.

Ustawa o komornikach sądowych
z dnia 22 marca 2018 roku

Art. 2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, Bogusław Popkiewicz, Kancelaria Komornicza w Lublinie
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.